Arena

ARENA is een project op het snijvlak van documentaire en fictie; theater en circus. Het is gebaseerd op een autobiografisch familieconflict dat vastgelopen is voor de rechtbank. Samen met 4 performers plaats ik dit conflict in het midden van de arena, waar het vanuit verschillende perspectieven en disciplines benaderd wordt. Het opzet is een interactieve voorstelling die uitgaat van de vraag: hoe kunnen we anders met dergelijke (macht)conflicten omgaan? Ik vertrek daarbij van een holistische visie, waarin we conflicten zo benaderen, dat we de verantwoordelijkheid zo weinig mogelijk leggen bij externe instanties en zoveel mogelijk bij onszelf. Aan dit project gaat een lang vooronderzoek vooraf. Eerst schreef ik een script van ongeveer 80 bladzijden, in 2017/2018 organiseerde ik vijf  “conflictlabo’s”.

WELKOM IN ONS CONFLICTLABORATORIUM November 2017- Mai 2018:

Een autobiografisch conflict rond familie en bezit is experimenteerveld in ons artistiek laboratorium en wordt daar vanuit diverse perspectieven onderzocht.

5 Teams, elk behorende tot een andere artistieke discipline (theater, dans, circus, film, performance) doen elk 10 dagen lang experimenten met hetzelfde conflict door middel van re-enactment, familie-opstellingen, rollenspelen, belichaming, rituelen etc… Het is een laboratorium, dat op de dag zelf waarop het labo voor toeschouwers wordt geopend een nieuwe onderzoekdaad stelt. Met elke bezoeker wordt het scala van mogelijke onderzoeksperspectieven verbreed.

Laboranten van labo I (Dans) : Tina Breiova, Vittoria De Ferrari Sapetto, Miguel do Vale, Coral Ortega en Andrea Valfrè. Labo II (Theater) : Lola Bogaert, Reindert Vermeire, Femke Stallaert & Nele Vereecken. Labo III (Performance) Thomas Dechaufour, Coral Ortega, Tomas Pevenage, Elise Pierre, Evelien Van de Maele. Labo IV(CIRCUS)Joren De Cooman, Thomas Dechaufour, Carlos Landaeta Meneses & Gianna Sutterlet. Labo-leiding: Juliane von Crailsheim Labo-begeleiding: Ivo Kuyl en Ingrid Vranken. Een conflictlabo van vzw LICHTERLOH, met dank voor de ondersteuning van C-Takt, 30 CC, Cas-co Leuven & K.A.K.!

3

konfliktlabor

Fotos van de 4 conflict labos op deze link (klik op ‘diashow’): https://www.flickr.com/photos/161595715@N07/

VIDEO Extract of the labos work in progress. Attention these are not rehearsed scenes. It is not a trailer, not representative for the future performance.  You will see here one rough experiment after another:

https://vimeo.com/274366854

Moore info under “conflict labo” at the same page.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>